Ronald de Pijper

Sessie: Leiderschapsidentiteit

Wie wil jij zijn als leider?

Leiderschapsidentiteit is iets anders dan leiderschap. Het kleurt de praktijkvoering en invulling van jouw leiderschap. Belangrijk is daarbij te realiseren dat ons gevoel van wie we zijn, nauw verweven is met ons welzijn, onze relaties en ons gedrag als leider van iets. Leiderschap is niet alleen verbonden met formele posities, leiderschap laat je zien wanneer je het initiatief neemt, een gesprek een andere richting in wilt sturen, een nieuw perspectief inbrengt, anderen voor je plan wil winnen, grenzen stelt. In alle gevallen laat je je verantwoordelijkheid zien voor het samenwerkingsproces.

Iedereen heeft hier wel ervaring mee, maar heb je wel eens nagedacht over de vraag wie je bent of wilt zijn als leider?

In deze bijeenkomst staat deze vraag centraal. Welke leider ben je en welke leider wil je zijn? Hoe manifesteert zich dit in identiteitswerk en welke spanningen ervaar je daarbij. Hoe word je daar bewust van. Ik daag je uit om op zoek te gaan naar een kiem van je leiderschap als binnen jouw professionele context als een complex geheel van kenmerken, opvattingen en kwaliteiten. Aan de hand van je beelden over leiderschap, de waarden die voor jou belangrijk zijn en je ervaringen gaan we aan de slag met het duiden van leiderschap en leiderschapsidentiteit en ga je jouw leiderschapsidentiteit nader onderzoeken. Om zo steviger te (leren) staan als leider, ook in een niet-formele rol.

Ronald de Pijper

is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en is ruim 27 jaar binnen verschillende zorgorganisaties als verpleegkundige, praktijkopleider en leidinggevende werkzaam geweest. Sinds 2014 is hij als docent werkzaam binnen de opleiding Management in de Zorg en geeft mede invulling aan thema’s ‘leiden’ en ‘leiderschap’ binnen professionele rollen. Daarnaast is hij binnen de Hogeschool Fontys Mens en Gezondheid, als innovator van onderwijs, betrokken bij ‘Vakmanschap in Onderwijs’. Een gremia wat een bijdragen levert aan de ontwikkeling van vakmanschap van zelfbewuste en ondernemende professionals (studenten en docenten) door onderwijs te ontwikkelen en verbeteren vanuit de visie en beleid. Als projectleider was hij intensief betrokken bij het ‘Experiment Leeruitkomsten’ en het construeren van de nieuwe Fontys brede kaders op talentgericht onderwijs. Voor zijn masterstudie Leren en Innoveren deed hij in 2016 onderzoek naar ‘Veranderen van perspectieven op docentschap. Persoonsgerichte invulling van de docentrol facilitator bij leergroepen’. Waarnaar in de huidige onderwijsontwikkeling nog regelmatig wordt gerefereerd. Hij werkt samen met verschillende opleidingsinstituten en zorgorganisaties en is lid van de Cliëntenraad Libra Revalidatie en Audiologie.


Terug naar het overzicht