Jan Bransen

Afsluiting: Ik ben mezelf niet

Ik ben mezelf niet! 

Wie van leren houdt, houdt van ontwikkelen. Maar ontwikkelen betekent veranderen, betekent een ander worden. Deze diepe wijsheid wordt bezongen door Gloria Gaynor, die in haar beroemde song “I will survive” precies duidelijk maakt dat zij – na het beëindigen van een schadelijke relatie – haar wanhoop heeft overleefd door iemand anders te worden: “you see me, somebody new.” Aan de hand van het dramaturgisch model van het menselijk handelen zal ik Gaynors transformatie bespreken en laten zien wat we kunnen leren van het zorgvuldige gebruik van het begrip “rolafstand”. Want soms ben je jezelf niet. Maar hoe kun je dan bepalen wanneer je wél jezelf bent? Morgen? Overmorgen? Nooit??

Jan Bransen 

is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit en Academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre. In 2019 verscheen zijn pleidooi voor ander onderwijs onder de titel Gevormd of vervormd? Jan Bransen ziet zichzelf het liefst als een kruising tussen een schoolmeester, een filosoof en een cabaretier. Hij is een reisleider in gedachtegangen. Hij denkt graag hardop na en gebruikt daarbij graag plaatjes. Filosofie is volgens hem niet iets geleerds voor achter een bureau of voor in een bibliotheek. Filosofie is meer een houding dan een canon, meer iets van mensen die zich verbazen over de vanzelfsprekendheden die er in hun achteloze woordgebruik verstopt zitten, dan iets van erudiete geleerden die hun bronnen kennen.


Terug naar het overzicht