De sprekers

De keynotes en de sessiehouders zijn aan de hand van het thema op basis van hun expertise geselecteerd. Zij zijn voorgedragen door de redactieleden van het TvOO en uit sugesties van de beroepsverenigingen Develhub en NOBTRA.

 

 

Wouter Robijn

Sessie: Motiverend leidinggeven

Motiverend leidinggeven: van wetenschap naar praktijk

Tijdens deze sessie willen we graag ingaan op wat leidinggevenden kunnen doen om hun medewerkers te motiveren om zo hun welzijn en prestaties te verhogen. We starten vanuit een wetenschappelijk standpunt. Hier bekijken we wat motivatie op het werk net is, om verder te gaan met welke processen we kennen die leidinggevenden kunnen beïnvloeden om hun medewerkers duurzaam te motiveren. Daarna vertalen we dit naar de praktische realiteit van leidinggevenden. We focussen hier op zowel wat leidinggevenden kunnen doen tijdens coaching, maar ook naar jobdesign.

Wouter Robijn

keerde na jaren werken in HR en L&D terug naar de KULeuven waar hij momenteel onderzoek doet naar hoe leidinggevenden en teams beter kunnen presteren. Daarnaast is Wouter actief als freelance trainer en coach en startte de spin-off KULtivating om evidence based tools te implementeren en individuen, teams en organisaties te begeleiden. Voor zijn academisch als praktisch werk vertrekt hij vaak vanuit de motivatie van individuen, psychologische veiligheid en conflicthantering.


Terug naar het overzicht