De sprekers

De keynotes en de sessiehouders zijn aan de hand van het thema op basis van hun expertise geselecteerd. Zij zijn voorgedragen door de redactieleden van het TvOO en uit suggesties van de beroepsverenigingen Develhub en NOBTRA.

 

 

Karen Walthuis

Sessie - Empathisch begeleiden van emoties

Empathisch begeleiden van emoties tijdens veranderbijeenkomsten

Tijdens een training, teamcoaching of andere ontwikkelbijeenkomst is het voor de gewenste uitwisseling en verandering nodig dat iedereen zich open en kwetsbaar opstelt. Er wordt je meestal ook nog gevraagd jouw vertrouwde patronen los te laten ten behoeve van de gewenste verandering. Je moet dan ‘uit je comfortzone’ komen. Dat valt soms nog niet mee en kan nogal wat emoties bij je losmaken. Je hebt jouw patronen immers niet voor niets ontwikkeld. Misschien wordt er zelfs wel oud trauma aangeraakt tijdens zo’n bijeenkomst. En dan zeggen ze dat je in de ‘weerstand’ zit. Hoe ga je als begeleider of als verantwoordelijke HR-manager om met de emoties die los kunnen komen tijdens veranderbijeenkomsten? Hoe houd je het veilig? Wat kunnen we leren van mensen die beschadigd zijn geraakt tijdens zo’n bijeenkomst? 

Tijdens deze workshop onderzoeken we met elkaar hoe emoties de gewenste verandering of ontwikkeling kunnen faciliteren of juist blokkeren. En hoe je als begeleider hier zorgvuldig en functioneel mee om kunt gaan. 

 

Karen Walthuis

begeleidt coaches, trainers en andere professionele begeleiders bij hun ontwikkeling. Ze is psycholoog en expert in het relationele aspect van mensen begeleiden, waar ze wetenschappelijk onderzoek naar deed. Dit resulteerde in haar Model van Zes Houdingen, dat voor het eerst in haar boek ‘Wisselende contacten, de ontmaskering van de coachingsrelatie’ (2008) gepubliceerd werd. In haar meest recente boek ‘Relationele verleidingen, empathisch begeleiden van groepen’ (2022), komen de Zes Houdingen terug en gaat ze de psychologische diepte in van de intra- en interpersoonlijke dynamieken in leergroepen. Meer informatie: www.KarenWalthuis.nl.


Terug naar het overzicht