De sprekers

De keynotes en de sessiehouders zijn aan de hand van het thema op basis van hun expertise geselecteerd. Zij zijn voorgedragen door de redactieleden van het TvOO en uit sugesties van de beroepsverenigingen Develhub en NOBTRA.

 

 

Jolanda Botke

Sessie: Transfer van training in organisaties verbeteren

Transfer van training in organisaties verbeteren

Als organisaties investeren in opleidingen en trainingen van medewerkers, dan doen ze dit omdat ze ervan uitgaan dat het opleiden de organisatie ten goede komt. Om dat effect te bereiken, moeten de vaardigheden uit de training in de organisatie uitgerold worden. Deze ‘transfer van training’ is de achilleshiel van leren en ontwikkelen in organisaties. Als medewerkers er niet in slagen de kennis en vaardigheden die ze in een opleiding of training hebben geleerd in de praktijk te benutten, levert de opleiding of training uiteindelijk niks op. In het kader van mijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht ik tussen 2015 en 2021 de transfer van soft skills training naar werk. Het onderzoek leidt tot een aantal praktische aanwijzingen voor organisaties hoe zijn de transfer van hun soft skills training kunnen verbeteren. In de sessie ga ik in op het onderzoek, de resultaten en de praktische adviezen die daaruit volgen.

Jolanda Botke

Biografie

Dr. Jolanda Botke (1967) studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Aansluitend werkte ze 14 jaar als onderwijskundig adviseur bij CINOP om vervolgens in 2004 haar eigen adviesbureau, Pelikaan Performance Advies te starten. In de loop der jaren werkte ze vanuit dit bureau voor veel verschillende opleiders en trainingsbureaus. In 2014 startte ze een promotieonderzoek naar transfer van training aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze presenteerde haar onderzoek op internationale congressen, zoals de Academy of Management en de EARLI-SIG14 Conference for Research on Learning and Instruction. Op 18 november 2021 verdedigde ze haar promotieonderzoek met als titel Understanding the Transfer to Work of Soft Skills Training. Op dit moment werkt ze als docent bij het departement Human Resource Studies van Tilburg Universiteit en als zelfstandig adviseur in haar eigen bureau


Terug naar het overzicht