Jacky van de Goor

Sessie - Aandacht als bron voor zin en verbinding

Aandacht als bron voor zin en verbinding

Zin. Cruciaal voor ons geluk en welbevinden.

In een samenleving waarin burn-out beroepsziekte nummer één is, en we depressie en eenzaamheid bijna normaal zijn gaan vinden, is het belang van zingeving en verbinding groter dan ooit. Maar hoe doen we dat – hoe kunnen we meer zin geven aan én vinden in ons leven? Deze vraag vormt de basis voor het promotieonderzoek van Jacky van de Goor aan het Storylab van de Universiteit Twente. Aandacht is daarin een sleutelbegrip. Zonder aandacht, verwondering en geraaktheid geen echte verbinding. In deze actieve workshop neemt Jacky je mee in de belangrijkste inzichten uit haar onderzoek. En ervaar je zelf door middel van eenvoudige, speelse oefeningen wat aandacht doet en hoe je meer positieve verbinding kunt maken met anderen.

Jacky van de Goor

werkt aan zin, geluk en vitaliteit – op de werkvloer én in het dagelijks leven. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als organisatiecoach en trainer. In 2006 richtte zij haar eigen bureau Legende op, en in 2014 verbond zij zich aan de Universiteit Twente, waar zij onderzoek doet naar zingeving en storytelling. Daarnaast is zij al 25 jaar een bevlogen beoefenaar van improvisatietoneel. Haar kracht zit in het vertalen van wetenschappelijke inzichten in speelse, prikkelende interventies die direct aanzetten tot actie. Jacky is auteur van 'Hartelijk georganiseerd' (Boom, 2011) en van 'Losbrekers voor meer plezier thuis en op het werk' (Thema, 2019). Een boek over haar onderzoek verschijnt eind 2020.


Terug naar het overzicht