De sprekers

De keynotes en de sessiehouders zijn aan de hand van het thema op basis van hun expertise geselecteerd. Zij zijn voorgedragen door de redactieleden van het TvOO en uit suggesties van de beroepsverenigingen Develhub en NOBTRA.

 

 

Chris Rooijakkers

Keynote - Laat je niet GEK maken!

Laat je niet gek maken!

Nergens wordt de race naar succes en geluk zo zichtbaar als in onze verhouding tot het werk. We hebben nooit voldoende en we kunnen nooit voldoen. Daardoor raken we verwijderd van onszelf. Dat moet anders. En dat kán anders. 

De Voldoende Filosofie biedt een alternatief denkkader voor wie wil ontsnappen aan de ratrace naar succes en geluk. Het neemt onze directe ervaring als vertrekpunt voor ons denken. In plaats van onze gevoelens van alledag met voeten te treden, niet serieus te nemen, achteloos te negeren of onbenut te laten, kunnen we ze leren inzetten. Ze helpen ons zoeken naar ‘de voldoende’, een maat die niet teveel en niet te weinig maar precies goed is.

Pas als we wezenlijk anders gaan denken gaan we wezenlijk anders doen. In deze lezing neemt Chris Rooijakkers je mee in een nieuw perspectief op de betekenis van ‘goed werk’. 

Voldoende = het nieuwe goed.

 

Chris Rooijakkers

werkte als supervisor en docent aan de Hanzehogeschool Groningen bij diverse deeltijdmasters, zoals de master Leiderschap en de zogenaamde transitiemaster Interdisciplinary Business Professional. Ook werkte ze bij de posthbo opleiding Professioneel coachen.

Daarnaast begeleidde zij, als expertcoach bij Stichting leerKRACHT, PO-scholen in Noord Nederland gedurende een tweejarig transitieproces. Behalve in de onderwijswereld superviseerde, coachte en trainde zij professionals en teamleiders in de hulpverlenings- en welzijnssector.

Op basis van haar ervaringen schreef zij Laat je niet gek maken, de Voldoende Filosofie als alternatief, een vernieuwend boek waarmee zij taal en tools wil geven aan een alternatieve manier van samenwerken, die ons minder uitput. Momenteel biedt zij ondersteuning voor mensen en organisaties die het werk vanuit een voldoende perspectief vorm willen geven.


Terug naar het overzicht