De sprekers

De keynotes en de sessiehouders zijn aan de hand van het thema op basis van hun expertise geselecteerd. Zij zijn voorgedragen door de redactieleden van het TvOO en uit suggesties van de beroepsverenigingen Develhub en NOBTRA.

 

 

Ad Vingerhoets

Keynote - Boosheid in Organisaties

Boosheid in organisaties

Boosheid is een emotie waar we allen zeer vertrouwd mee zijn. Misschien omdat we zelf regelmatig boos worden, of omdat anderen boos op ons reageren, of we waren getuige van boosheid waar we niet zelf direct bij betrokken waren, zowel in de echte wereld als in boeken of films.

Ook in organisaties worden mensen boos, om tal van redenen. Deels heeft dat te maken met welke positie ze bekleden. Een CEO blijkt om andere redenen boos te worden, dan het middel-management of mensen op de werkvloer.

Het is voor organisaties cruciaal om goed om te gaan met boosheid, met name van werknemers. Indien dat niet gebeurt kan dat makkelijk leiden tot, bijvoorbeeld, imagoschade. Goed omgaan met boosheid impliceert vooral deze op gepaste wijze uiten. Want het ongepast uiten van boosheid is de oorzaak van veel ellende, zowel voor de werknemer zelf als voor de organisatie.

In mijn bijdrage ga ik in op het gepast en ongepast uiten van boosheid in organisaties en welke verregaande gevolgen dat kan hebben voor beide partijen. Het is in ieders belang om je te gedragen volgens een boosheidetiquette. Als je boos bent, doe het dan effectief!

Ad Vingerhoets (1953),

emeritus-hoogleraar Emoties en Welbevinden van Tilburg University, is internationaal ook wel bekend als “huilprofessor”, en auteur van het recent verschenen boek “De emotionele mens”. Zijn expertise ligt op het gebied van stress, emoties, en kwaliteit van leven. Hij was te zien in tal van tv-optredens, variërend van Barend & Van Dorp en Pauw & Witteman, Tijd voor MAX tot Klokhuis en Willem Wever. Voorts heeft hij bijdragen geleverd aan de Kinderuniversiteit in Tilburg alsmede aan tal van (inter)nationale (wetenschaps)festivals o.a. in Londen, Gent, Brussel, Amsterdam TEDx, Eindhoven, Tilburg, Leiden en Groningen. Tevens werkte hij mee aan Podcasts in niet alleen Nederland, maar ook de Verenigde Staten, Engeland, en Oekraïne. Hij gaf en geeft nog steeds gastlezingen en workshops voor verschillende postdoctorale opleidingen en voor diverse verenigingen en organisaties. Meer informatie op www.advingerhoets.com


Terug naar het overzicht